LC KRAKÓW BONA SFORZA

Klub rozpoczął swoją działalność 29 maja 2004 r. Od początku powstania wspiera Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Krakowie-Nowej Hucie poprzez opiekę prawną, medyczną, rzeczową, finansową i organizacyjną. Do osiągnięć klubu należy m.in. pozyskanie od Urzędu Miasta budynku na działalność w/w Stowarzyszenia...
PREZYDENT
KLUBU
w kadencji 2019/2020/2021


Ewa Gieroń

Zarząd Klubu kadencji 2019/2020


Ewa Gieroń
Prezydent

Violetta Płonka
I Wiceprezydent

Violetta Płonka
Past Prezydent

Maria Blicharska
Sekretarz

Elżbieta Stapurewicz
Skarbnik