Zarząd Klubu kadencji 2019/2020


Ewa Gieroń
Prezydent

Violetta Płonka
I Wiceprezydent

Violetta Płonka
Past Prezydent

Maria Blicharska
Sekretarz

Elżbieta Stapurewicz
Skarbnik