Z życia Klubu

Lions Club Kraków Bona Sforza w 11-tym roku swojego istnienia działa i ma się dobrze pod przewodnictwem Krystyny Herzig. Nasza Prezydent Krysia jednocześnie pełni funkcję przewodniczącej Strefy Galicyjskiej i przewodniczy Regionowi Południowo-Wschodniemu.
W bieżącej kadencji dla pozyskania środków zorganizowałyśmy kolejną Szafoczystkę. Tym razem był to swap pod hasłem „Karnawałowa Szafa” i można było wymienić swoją garderobę balową i wizytową.
Pozyskane środki przekazujemy dla ciągle wiele potrzebującego „Domu Nadziei”, który obserwujemy i mamy satysfakcję, że służy co raz to większej liczbie potrzebujących dzieci.
W październiku 2014 roku udało nam się pozyskać sponsora, który sfinansował ocieplenie i otynkowanie elewacji, kończąc tym samym remont zrujnowanego budynku, przekazanego przez Miasto Kraków dla Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Krakowie-Nowej Hucie.
Zdjęcia obrazują efekt naszej kilkuletniej pracy. Pewnie ilość pozyskanych przez nas pieniędzy jest minimalna w porównaniu do rzeczywistych poniesionych kosztów, ale naszym sukcesem jest zdobycie sponsorów, którzy zaufali nam – Lwicom i sfinansowali lub przekazali nieodpłatnie materiały i meble lub też fizycznie wykonali prace remontowe.
Co roku organizujemy dla dzieci z Domu Nadziei prezenty mikołajowe. W 2014 roku Mikołaj był wyjątkowo hojny, a to za sprawą zorganizowanej wspólnej Wigilii przez LC Kraków Stare Miasto dla wszystkich krakowskich klubów Lions w hotelu Galaxy. Jednym z warunków uczestnictwa było przyniesienie paczki z prezentami, które w tym roku były przeznaczone dla beneficjenta naszego klubu - dzieci z Domu Nadziei. Z ubiegłorocznej Wigilii Lionów krakowskich prezentami dysponował LC Kraków Stare Miasto dla swoich podopiecznych.
Z inicjatywy Krystyny Herzig odbywają się cykliczne spotkania zarządów krakowskich Klubów Lions i Klubów Rotary. Intencją tych spotkań jest podjęcie wspólnych przedsięwzięć naszych Stowarzyszeń, aby wyraźniej zaistnieć w naszym mieście jako organizacje o charakterze charytatywnym. Informujemy się nawzajem i zapraszamy na organizowane imprezy. W kwietniu br. planowany jest wspólny piknik Lionów i Rotrian.
Współpracujemy z krakowskimi klubami nad przygotowaniem kolejnej edycji Lions World Song Festival for the Blind. Zainteresowanie zagranicznych Klubów Lions jest duże. Polscy chętni do udziału uzdolnieni niewidomi nie mogą znaleźć wspomagających Klubów Lions. Szkoda, ponieważ pierwszy Festiwal zakończył się sukcesem dzięki determinacji kilkunastu osób i w efekcie my - Lioni byliśmy z tego bardzo dumni, choć wielu z nas nie wierzyło, że może się ten projekt udać.

Maria Blicharska
Past Prezydent LC Kraków Bona Sforza