Zarząd LC Kraków Bona Sforza kadencji 2018/2019


Violetta Płonka
Prezydent

Ewa Gieroń
I Wiceprezydent

Lidia Jankowska
II Wiceprezydent

Maria Blicharska
Sekretarz

Elżbieta Stapurewicz
Skarbnik